Pompy ciepła

Pompa ciepła doskonale sprawdza się przy niskotemperaturowych systemach grzewczych takich jak ogrzewanie podłogowe, ścienne, sufitowe czy niskotemperaturowe grzejniki. Dodatkowym atutem jest fakt że pompa ciepła latem może chłodzić budynek. Pompa ciepła sprawdza się również jako urządzenie do przygotowujące CWU.

Pompy ciepła. Gruntowe i powietrze-woda

Bezpłatna wycena i dobór pompy ciepła

Swoim klientom proponujemy fachowe doradztwo oraz dobór optymalnych rozwiązań instalacji pompy ciepła dla domu, firm, mieszkań. Dzięki sieci menadżerów regionalnych jesteśmy w stanie działać na obszarze całego kraju. Po przesłaniu projektu domu drogą mailową wykonujemy analizę zapotrzebowania na ciepła OZC , analizę geologiczną .Wykonujemy bezpłatną ofertę. Skontaktuj się z Nami !

Sprzedaż pomp ciepła

EKO HELIOS spełnia najbardziej wyrafinowane wymagania klientów dzięki wysokiej jakości świadczonych usług oraz zastosowaniu urządzeń najnowocześniejszej technologii. Nasi specjaliści dopasują produkt do Państwa wymagań. Współpracujemy z wieloma producentami (autoryzowany instalator serwisant , dzięki temu możemy dopasować produkt i instalacje do Państwa potrzeb. Posiadamy autoryzacje takich Firm jak NIBE , VAILLANT, ALPHA INNOTEC ,BUDERUS PANASONIC, LG, GORENJE, ARISTON

Pompy ciepła - montaż i odwierty.

Nasza firma oferuje również kompleksowy montaż oraz przygotowanie materiałów do sprzedawanych produktów. Każda usługa wykonana jest zgodnie z ogólnymi zasadami budowlanymi tak by każdy klient był zadowolony. Naszą fachowość można potwierdzić referencjami od zadowolonych klientów.

Do czego wykorzystać pompę ciepła ?

Pompa ciepła doskonale sprawdza się przy niskotemperaturowych systemach grzewczych takich jak ogrzewanie podłogowe, ścienne, sufitowe czy niskotemperaturowe grzejniki. Dodatkowym atutem jest fakt że pompa ciepła latem może chłodzić budynek. Pompa ciepła sprawdza się również jako urządzenie do przygotowujące CWU.

lat doświadczenia
konsultacji
inwestycji

Dlaczego pompa ciepła?

Pompa ciepła umacnia nieprzerwanie swoją pozycję na rynku systemów grzewczych. W Niemczech ponad 8% gospodarstw domowych korzysta z pomp ciepła, w Szwajcarii praktycznie każdy nowy budynek wyposażany jest w pompę ciepła. A tendencja dla tego ekologicznie przyjaznego systemu grzewczego jest rosnąca. Nic dziwnego zważywszy na coraz to większe kłopoty z ociepleniem klimatu.

Czym jest pompa ciepła?

Pompa Ciepła jest alternatywnym źródłem energii działającym na takiej samej zasadzie jak lodówka czy klimatyzator z tą różnicą że zamiast odbierać ciepło, dostarcza je. A więc jej zadaniem jest zabranie ciepła z dolnego wymiennika pompy ciepła a następnie przepompowanie energii do górnego wymiennika.

Rodzajów dolnego źródła pompy ciepła jest wiele np. powietrze, wymiennik umieszczony w odwiercie ok. 50 – 100m, rurowy wymiennik umieszczony na dnie stawu lub rzeki, pętle.Do górnych źródeł można zaliczyć wszelkie niskotemperaturowe systemy grzewcze, może nim być również zbiornik CWU.

Czy pompa ciepła jest opłacalna ?

Pompa ciepła wykorzystywana jest jako alternatywa dla ogrzewania elektrycznego. W tym przypadku jest bardzo opłacalna gdyż zużywając jedną jednostkę energii elektrycznej dostarcza do 5 jednostek ciepła. Przy systemach gazowych czy olejowych pompa ciepła może być również bardziej oszczędnym rozwiązaniem, jednak w tym przypadku należy znać ceny owych paliw.
Jeśli chodzi o zalety niezwiązane z pieniędzmi to odpowiednio dobrana pompa ciepła jest praktycznie bezobsługowa czyli: nie ma potrzeby czyszczenia, włączania, wyłączania. Drugą zaletą jest brak jakichkolwiek zanieczyszczeń gdyż pompa ciepła działa wyłącznie na prąd.

Pompy ciepła - nasza oferta.

Pompa gruntowa pionowa
Pompa gruntowa pozioma
Pompa potwietrzna
pompa ciepła gruntowa
pompa ciepła gruntowa
pompa ciepła powietrze woda

Grunt jako źródło ciepła. Grunt magazynuje ciepło otoczenia sezonowo, a więc przez dłuższy okres. Powoduje to, że na przestrzeni roku mamy do dyspozycji ciepło o relatywnie stałej wysokiej temperaturze, a dzięki temu – wysoki współczynnik COP. Wykorzystywanie ciepła zmagazynowanego w ziemi odbywa się przez wymienniki gruntowe poziome (kolektor płaski) lub pionowe (sondy ziemne).
Ciepło pobierane jest w obiegu zamkniętym (obieg solankowy), w którym poprzez parownik oddawane jest do obiegu czynnika roboczego pompy ciepła.

Wydajność określana jest zasadniczo przez właściwości gleby oraz ilość występującej w niej wody i minerałów. Stałe, wilgotne grunty są lepszymi źródłami ciepła niż grunty suche i piaszczyste. Grunt regeneruje się przede wszystkim przez wnikające do niego opady. 

Poziomo ułożony wymiennik gruntowy wymaga większej powierzchni – ok. 1,5 do 2,5 większej niż ogrzewana powierzchnia mieszkalna. Powierzchnia ułożenia wymiennika musi być dostępna, niezabudowana oraz nieprzykryta elementami nieprzepuszczającymi wody. Wymiennik układa się na głębokości 1,2-1,5m. Na obszarach nowego budownictwa możliwe jest ułożenie kolektorów w bardzo prosty sposób już w trakcie prac budowlanych. Z wymaganej powierzchni zostaje zebrana warstwa gruntu, a po ułożeniu wymiennika ponownie zasypana. Wymiennik może być ułożony także w odpowiednim rowie. Ogranicza to zakres robót ziemnych.

Jeśli żaden z tych sposobów nie jest możliwy, istnieje możliwość wykonania pionowego wymiennika gruntowego.Umieszczone pionowo sondy ziemne wymagają mniej powierzchni niż kolektor płaski. Jako że sondy ziemne muszą być wykonane przez kompetentne firmy wiertnicze, oznacza to z reguły wyższe koszty wykonania niż wymienniki gruntowe poziome.

Grunt jako źródło ciepła oferuje na przestrzeni roku niemalże stałe temperatury. Dla systemu pompy ciepła wynika z tego wysoki współczynnik wydajności przy niskim zużyciu energii. Pompy ciepła glikol/woda eksploatowane są z reguły w trybie monowalentnym (samodzielnym, bez współpracy z dodatkowym źródłem ciepła).

Źródło ciepła – powietrze. W przypadku pomp ciepła powietrze/woda jako źródło ciepła służy z reguły powietrze zewnętrzne. W przypadku obiektów gospodarczych i przemysłowych istnieje także możliwość wykorzystywania powietrza z pomieszczeń oraz powietrza wywiewanego na zewnątrz.

Zastosowanie powietrza z pomieszczeń lub wywiewanego powinno jednakże zostać ustalone z naszymi technikami już we wstępnej fazie planowania.
Wykorzystywanie powietrza z pomieszczeń jako źródła ciepła ma uzasadnienie w przypadku obiektów przemysłowych z dużą ilością wywiewanego ciepłego powietrza lub gdy konieczne jest chłodzenie pomieszczeń.

Niedopuszczalne jest wykorzystywanie powietrza z zawartością amoniaku ani powietrza zanieczyszczonego chemicznie (np. powietrza odprowadzanego z budynków gospodarskich). Specjalnym przypadkiem jest kontrolowana wentylacja pomieszczeń mieszkalnych z odzyskiem ciepła.

Do urządzeń wentylacyjnych wbudowuje się często pompy ciepła powietrze/powietrze.Przykładem prostej pompy ciepła tego typu jest klimatyzator.Niskie, dobrze skalkulowane koszty instalacji stanowią znaczącą zaletę powietrza jako źródła ciepła.

Wykorzystywanie powietrza nie wymaga żadnych zezwoleń. Pompy ciepła powietrze/woda mogą być ustawiane wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Ustawienie wewnętrzne wymaga kanałów powietrznych dla doprowadzenia i odprowadzenia powietrza zewnętrznego.

Ustawienie na zewnątrz wymaga mniejszej przestrzeni; tu należy przestrzegać wskazówek dotyczących ustawienia (głównie ze względu na emisję akustyczną).Pompy ciepła powietrze/woda stanowią niskobudżetową alternatywę w stosunku do innych źródeł ciepła. Eksploatuje się je najczęściej w systemie monoenergetycznym z punktem doboru (punkt biwalentny – punkt pracy równoległej) między -2 a -7 °C. W takim przypadku pompa ciepła pokrywa ok. 95-98% całkowitego rocznego zapotrzebowania na energię.

Pompy ciepła - Realizacje

Zobacz na konkretnych przykładach zrealizowane przez nas inwestycje w zakresie pomp ciepła zarówno gruntowych pomp ciepła jak i powietrze – woda.

Nasi partnerzy

Napisz do nas teraz!

Korzystając z tej strony oraz wysyłając dane za pomocą formularza z tej strony internetowej użytkownik akceptuje zapisy klauzuli informacyjnej oraz polityki prywatności/cookies. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, tak zwane RODO/Polityka Prywatności

Z naszej siedziby w Dąbrowie Górniczej realizujemy usługi w zakresie finansowania, doradztwa, projektowania oraz dostawy i montażu systemów fotowoltaicznych,  pomp ciepła, rekuperacji i pozostałych elementów naszej oferty dla Klientów z województwa śląskiego i małopolskiego, w tym z Katowice, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza,  Gliwice, Kraków, Rybnik oraz pozostałe miejscowości.

Jesteśmy do Waszej dyspozycji!

mgr. Dariusz Zieliński
Właściciel firmy
Centrala w Dąbrowie Górniczej
e-mail: dariusz.zielinski@ekohelios.pl
Tel: 503 100 105

Oferujemy usługi w zakresie finansowania, doradztwa, projektowania oraz dostawy i montażu systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła, rekuperacji i pozostałych elementów naszej oferty na terenie województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego, w tym w Rzeszów, Jasło, Dębica, Mielec, Łańcut, Krosno, Sanok , Sandomierz i Jędrzejów.

Skontaktuj się z nami już teraz!

mgr. inz Rafał Zieliński
Manager Regionalny Podkarpacie
Oddział Rudnik nad Sanem
e-mail: rafal.zielinski@ekohelios.pl
Tel: 505 644 224

EKO HELIOS Ul. Hallerczyków 45 Dąbrowa Górnicza, NIP 629-22-32-972, REGON 241799930,
biuro@ekohelios.pl, Tel. kom 503 100 105,
BANK ŚLĄSKI 18 1050 1272 1000 0090 7719 1295 Eko Helios.

Polityka prywatności / RODO  |  © 2018 Ekohelios All rights reserved